103km do mora

128 km do Velebita

14.6 km do Bijele i Samarske stijene

27 km do grada Ogulina

4,1 km do najbliže trgovine

102 km do zračne luke Rijeka, 51513, Omišalj www.rijeka-airport.hr

28,1 km do Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300, Ogulin 

79,2 km do NP Plitvičkih jezera www.np-plitvicka-jezera.hr

101 km do Nacionalnog parka Risnjak 

104 km do Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

224 km do Nacionalni park Paklenica, Starigrad